mail   tel. 604 958 681

logo
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługowa Piotr Tobolczyk  z siedzibą w Legionowie przy ul. gen. Bolesława Roi 26/27, NIP: 5361587526, Regon 369969637.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez telefonicznie pod numerem 604958681 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy a podstawą prawną przetwarzania jestkoniecznosć przetwarzania danych do realizacji tego celu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lata także, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;
  c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.
 9. Podanie danych osobowych w związku zawieraną umową jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do relaizacji tej umowy.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.